Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Noutăţi

 • Iulie 2020
 • Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat Proiectul de Hotărâre nr.11 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local ”Asociația Metropolitană de Transport Public Iași (AMTPI) ”. Este primul și cel mai important pas pentru constituirea acestei asociații, solicitată și așteptată de locuitorii din zona metropolitană Iași.
 • UAT-urile care vor face parte din AMTPI sunt: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Țuțora, Ungheni, Valea Lupului și Victoria. Din AMTPI va face parte și Consiliul Județean.
 • Fiecare comună care intră în această asociaţie va primi o serie de documente pe care trebuie să le aprobe în consiliul local. Ulterior, va fi o adunare de constituire în care vor fi aprobate documentele constitutive, cu ajutorul cărora asociaţia va căpăta personalitate juridică. Scopul principal al AMTPI vizează înființarea, organizarea și exploatarea unui serviciu de transport public pe raza localităților menționate.
 • Principalele motivații pentru constituirea AMTPI:
 • • necesitatea îmbunătății calității serviciului de transport public local, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, necesitatea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri de transport modernă;
 • • creșterea capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public local;
 • • existența la nivelul municipiului Iași a unui operator de transport public.
 • Printre obiectivele AMTPI se numără:
 • • elaborarea unei strategii de dezvoltare și a unui regulament cu privire la transportul metropolitan;
 • • delegarea serviciului de transport metropolitan către un operator;
 • • stabilirea traseelor și a programului de transport;
 • • acordarea de facilității și subvenții operatorului;
 • • autorizarea transportatorilor;
 • • stabilirea tarifelor pentru biletele de călătorie.
 • În statutul asociației se arată că pot fi cooptați și noi membri.
 • Mai 2020
 • Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac referire expresă la zonele metropolitane. Zona Metropolitană Iași (ZMI) este formată din municipiul Iași și 19 comune din apropiere. Declarația pe proprie răspundere cuprinde 11 puncte cu motivele pe care trebuie să le bifați ca să puteți părăsi localitatea sau zona metropolitan Iași.
 • În afara acestor motive, deplasarea este interzisă. Iată motivele:
 • 1.interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • 2.în scop umanitar sau de voluntariat;
 • 3.realizarea de activități agricole;
 • 4.pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • 5.îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 • 6.participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • 7.asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • 8.activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
 • 9.participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
 • 10.pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 • 11.alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie) .
 • Aprilie 2019
 • Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi.
 • • un post de responsabil amenajarea teritoriului, strategii de dezvoltare.
 • Concursul va fi organizat în conformitate cu H.G.281/1993 cu modificările şi completările ulterioare şi va consta în susţinerea următoarelor probe:
 • * proba scrisă
 • * interviu
 • Pentru mai multe informaţii accesaţi link-ul: Anunt & Bibliografie
 • Iunie 2016
 • În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași și a Raportului de mediu pentru acest plan.
 • Documentele le puteţi descărca de la următoarea adresă:
 • PMUD 2014-2020
 • Mai 2016
 • Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Stefan cel Mare si Sfant nr.11 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
 • • 3 posturi de expert managementul proiectelor.
 • Concursul va fi organizat în conformitate cu H.G. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare şi va consta în susţinerea următoarelor probe:
 • * proba scrisă
 • * proba orală
 • Pentru mai multe informaţii accesaţi link-ul: Anunt & Bibliografie
 • Martie 2016
 • Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași (parte a proiectului: Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polii de Creștere din Romania – Lot 2: Craiova, Iași, Ploiești“, elaborat de BERD și PTV GROUP – SEARCH CORPORATION – TTK, în cadrul contractului închiet de BERD și MDRAP, finanțat prin POR 2007 – 2013), anunță publicul interesat că, Marți 15 Martie 2016, va avea loc dezbaterea publică privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași. Evenimentul va avea loc la Sala “Vasile Pogor“ a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 17,30. Varianta finală a planului poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Iași,
 • PMI
 • sau pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Iași,
 • APMI
 • Mai 2015
 • În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc conferința de finalizare a proiectului DECoR DRU - Dezvoltarea Economică a Comunităţii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iaşi, ID proiect: 133212,cod SMIS 50922 cofinanțat din FSE prin POSDRU.
 • Proiectul s-a adresat tuturor locuitorilor din mediu rural al Zonei Metropolitane Iași și a avut ca obiectiv general îmbunătățirea calității resurselor umane prin calificare, informare, consiliere în vederea facilitării accesului la ocupare non-agricolă în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale, prin realizarea unor cursuri gratuite, de inițiere, calificare/recalificare şi perfecționare în 4 domenii, respectiv: turism, asistenţă socială, construcţii şi antreprenoriat.
 • Galerie foto: Conferință închidere proiect DECoR DRU
 • Martie 2015
 • Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada 30 martie 2015 – 30 aprilie 2015 să ne semnaleze toate problemele din punct de vedere al mobilităţii urbane şi să propună măsuri de îmbunătăţire a lor. Toate sesizările vor fi centralizate de către consultantul proiectului urmând a fi luate în considerare în procesul de dezvoltare a proiectelor din cadrul PMUD Iaşi.
 • Aplicatia se gaseste aici:
 • PMUD
 • Ianuarie 2015
 • Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada 11.02.2015 la Casa Studenţilor Iaşi.
 • Evenimentul se va desfăşura în cadrul proiectului DECoR DRU – Dezvoltarea Economică a Comunităţii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iaşi, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 5, Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2, Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă. Târgul va reuni angajatori din domenii precum construcţii, IT&C, turism sau servicii, atât companii private cât şi ONG-uri aflate în căutare de forţă de muncă.
 • Programul de vizitare: 09:00 – 15:00. Participarea este gratuită.
  

ZMI