Scopul „Strategiei de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași” îl reprezintă facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă locale în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale prin definirea unor direcții de dezvoltare economică la nivelul Zonei Metropolitane Iași.

„Strategia de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași” corelează rezultatele analizelor realizate până în prezent de către Asociația Zona Metropolitană Iași, precum „Studiul privind disparitățile și oportunitățile de dezvoltare în Zona Metropolitană Iași”, și reprezentă o continuare a acestora în vederea creșterii competitivității economice, în special a sectoarelor non agricole din mediul rural metropolitan.

„Strategia de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași” conține și descrie aspecte precum:

·         Analiza potențialului economic al mediului rural al Zonei Metropolitane Iași;

·         Principalele probleme întâmpinate de mediul de afaceri local;

·         Oportunitățile de dezvoltare economică a mediului rural;

·         Direcții de dezvoltare strategică;

·         Plan de acțiuni;

·         Mecanisme financiare de sprijinire a creșterii economice, etc.

Strategia propune măsuri de tranziție către noi activități economice și/sau de diversificare și modernizare a activităților actuale din cele 18 localități membre Zonei Metropolitane Iași, identificând și promovând zone cu anumite funcțiuni în dezvoltarea economică.

Pentru a vizualiza “Strategia de dezvoltare economică și creștere a competitivității în domeniile strategice pentru mediul rural al Zonei Metropolitane Iași” vă rog să accesați următorul link:

CLIC AICI

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE - 2014