Beneficiari:  persoanele cu reşedinţa în comunele membre ale AZMI, respectiv: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Comarna, Holboca, Leţcani, Miroslava, Mogoşeşti, Movileni, Popricani, Prisăcani, Rediu, Schitu Duca, Tomeşti, Ţuţora, Ungheni, Valea Lupului, Victoria cuprinzand următoarele categorii:

1. Şomeri tineri

2. Şomeri lungă durată

3. Șomeri

4. Persoane inactive

5. Persoane în căutarea unui loc de muncă

6. Persoane ocupate în agricultură de subzistenţă

7. Manageri

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE - 2014