DECoR DRU - Dezvoltarea Economică a Comunităţii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iaşi


Sursă de finanțare

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” – de tip GRANT.

Despre proiect
Necesitatea implementării proiectului se referă la reducerea neconcordanței între pregătirea profesională a șomerilor tineri și cerințele existente pe piața muncii moderne, tinerii confruntându-se cu dificultăți serioase în procesul de tranziție către un loc de muncă.

Rezultatele proiectului vizează îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale, prin organizarea unor cursuri pe diferite domenii (construcții, turism, asistență socială, competențe antreprenoriale, competențe informatice și limba engleză) la care vor participa 180 de persoane din grupul țintă (din care 68 de femei), iar la finalul cursurilor 135 de cursanți vor obține certificări in domeniul studiat, organizarea unor ședințe de consiliere și asistare în demararea unei afaceri pentru 128 de persoane din grupul țintă. Se va organiza și un târg de locuri de muncă la care vor participa minim 50 de persoane din grupul țintă din Zona Metropolitană Iași și minim 20 de angajatori.

Proiectul promovează prin activitățile sale și mobilitatea geografică, sectorială și ocupațională, motivate de faptul ca o mobilitate mai mare are potențialul de a promova creșterea ocupării forței de muncă în România și este asociată cu mai puține dezechilibre ale piețelor forței de muncă locale, regionale și naționale. De asemenea, răspunde recomandărilor în ceea ce privește ameliorarea situației privind formarea personalului din mediul rural și dezvoltarea economică in mediul rural prin diversificarea structurii ocupaționale în scopul utilizării mai eficiente a potențialului uman de la sate, în special în activități non-agricole, diminuarea rolului activităților agricole neproductive în totalul activităților economice din mediul rural și încurajarea și susținerea persoanelor din localitățile rurale care doresc să inițieze o afacere.

Pregătirea persoanelor din grupul țintă pentru obținerea de competențe antreprenoriale vor ajuta managerii participanți la curs în dezvoltarea afacerii proprii și creșterea competitivității, iar oferirea de asistență și consilierea acordată în inițierea unei afaceri favorizează accesul unui loc de muncă și în alte sectoare decât cel agricol și constituie valoare adăugată proiectului propus.

Valoare totala proiect -1.531.960,00 lei cu TVA

Asistență financiară nerambursabilă– 1.501.320,80 lei

Perioada implementare: 12 luni (13.03.2014-11.03.2015)

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE - 2014