10.12.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Competente antreprenoriale” Grupa II conform deciziei comisiei de selecție nr. 1408 din 10.12.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


24.11.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Lucrător în structuri pentru construcții” Grupa ll conform deciziei comisiei de selecție nr. 1218 din 11.11.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


24.09.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Competente antreprenoriale” Grupa I conform deciziei comisiei de selecție nr. 846 din 10.09.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


04.09.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Îngrijitor bătrâni la domiciliu” Grupa II conform deciziei comisiei de selecție nr. 701 din 25.08.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


12.08.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Lucrător în structuri pentru construcții” Grupa l conform deciziei comisiei de selecție nr. 647 din 12.08.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


06.08.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Manager în activitatea de turism” conform deciziei comisiei
de selecție nr. 597 din 06.08.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


 17.07.2014
Vedeți tabelul cu persoanele selectate în vederea participării la cursul
”Îngrijitoare bătrâni la domiciliu” Grupa l conform deciziei comisiei de selecție nr. 558 din 17.07.2014

DAȚI CLIC PENTRU A DESCHIDE DOCUMENTUL


- În data de 15 mai 2014, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași, a avut loc conferința de lansare a proiectului “DECoR DRU - Dezvoltarea Economică a Comunităţii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iaşi”, ID proiect: 133212, cod SMIS 50922 cofinanțat din FSE prin POSDRU. Asociația Zona Metropolitană Iași, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii S.C Guard European Company şi Asociatia STEP in Tourism, implementează acest proiect în perioada 13.03.2014–11.03.2015. Valoarea totală a proiectului este de 1.531.960,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 1.501.320,80 lei. Proiectul se adresează tuturor locuitorilor din mediu rural al Zonei Metropolitane Iași și are ca obiectiv general îmbunătățirea calității resurselor umane prin calificare, informare, consiliere în vederea facilitării accesului la ocupare non-agricolă în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale, prin realizarea unor cursuri gratuite, de inițiere, calificare/recalificare şi perfecționare în 4 domenii, respectiv: turism, asistenţă socială, construcţii şi antreprenoriat.


- În data de 12 martie 2014, Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul “ DECoR DRU - Dezvoltarea Economică a Comunităţii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitană Iaşi”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, Axa 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” – de tip GRANT. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității resurselor umane din mediul rural al Zonei Metropolitane Iași (ZMI) prin calificare, informare, consiliere în vederea facilitării accesului la ocupare non-agricolă în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale. Valoarea totală a proiectului este de 1.531.960,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 1.501.320,80 lei. Partenerii pe proiect sunt: S.C Guard European Company S.R.L (GEC) şi Asociaţia STEP in Tourism (STEP). Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE - 2014