Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Martie 2021
  Astăzi, 05.03.2021, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Zona Metropolitană Iași (AZMI)....continuare
 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Comuna Tomești

Localizare

Teritoriul comunei Tiomești este situat la limita de S-E a Municipiului Iași, la 10 km distantă

Populația

Comuna Tomești are o populație totală de 12.397 locuitori din care:
* Populație activă - 5396
* Populație ocupată - 4453
* Șomeri - 843

Componenta teritorială

Comuna Tomești are în componenta sa 4(patru) sate:
1. Tomești
2. Goruni
3. Chicerea
4. Vlădiceni

Suprafața

Suprafața administrativă a comunei Tomești este de 6216 ha, din care:
* 3711 ha teren agricol (arabil, pajisti, vii)

Venit

Venitul mediu pe cap de locuitor în comuna Tomești în anul 2008 a fost de 621,00 lei

Obiective turistice/zone protejate/monumente

*Nu există obiective de importanță majoră

Infrastructura tehnică

1. Alimentare cu apă: Există o conductă de aductiune mixtă Timisâșești-Prut. Rețeaua de distribuție de 5860 m deservește un numar de aproximativ 248 de gospodării (20,5%) din Tomești, cca 43 agenăi economici și 7 instituții publice
2. Canalizare: Există o rețea de canalizare care deservește un nr. de aproximativ 152 gospodării (12,6%), 35 agenți economici și 6 instituții publice
3. Transport:
* Rutier – DN 28, DJ 248D Păun-Tomești-Holboca; DJ 249E; DC 31 Iași-Vlădiceni-Tomești; DC23 Tomești-Chiperești; DC33 Tomești-Goruni ; DC44 Chicerea-Comarna
* Feroviar – nu există transport feroviar
4. Gaze naturale: Există rețea de distribuție gaze naturale care deservește un nr. de aproximativ 2300 consumatori casnici din satul Tomești, existând perspectiva de extindere în satul Chicerea
5. Energie electrică: Comuna are acoperire din punct de vedere al infrastructurii cu energie electrică-iluminat public, locuințe private, iluminat instituții publice, agenți economici, excepție făcând unele locuințe care au fost construite și care urmează a fi racordate

Activități principale

*Principala activitate a locuitorilor comunei Tomești este industria prelucrătoare

Contact

* Primar: Timofte Ştefan
* Telefon: 0232/290.434
* Fax: 0232-290.422
* Website: www.comuna-tomesti.ro

  

ZMI