Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Mai 2021
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 26.05.2021, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:....continuare
 • » Martie 2021
  Astăzi, 05.03.2021, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Zona Metropolitană Iași (AZMI)....continuare
 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Comuna Miroslava

Localizare

Comuna Miroslava cu satele componente, face parte din categoria așezărilor care apar amintite în primele documente istorice ale secolelor
xiv-xv, din grupa localităților ce formează o adevărată fișie care traversează "Poarta Tg.Frumos" și se prelungește pe sub ”coasta Iașilor” până spre vechea capitală a Moldovei.

Populația

Comuna Miroslava are o populație totală de 8936 locuitori din care:
* Populație activă - 3741
* Populație ocupată - 3399
* Șomeri - 342

Componenta teritorială

Comuna Miroslava are în componența sa 13(treisprezece) sate:
1. CIURBEȘTI: 8-9 Km sud de centru comunei, atestat din anul 1503, dispune de un iaz mare de aprox 154ha, acces la DJ248 IAȘI-CIUREA.
2. CORNEȘTI 6 Km sud-vest de centrul comunei, atestat din anul 1613;
3. DANCAȘ amplasat la 4 Km sud de centrul comunei, atestat din anul 1820;
4. GĂURENI amplasat la 2 Km nord-vest de centrul comunei, atestat din 1583;
5. HORPAZ amplasat la sos. IAȘI-CIUREA, la 11 Km de centrul comunei, pe direcția sud-est, atestat din 1646;
6. MIROSLAVA sat centru de comună, la DJ248A, atestat din 1579;
7. URICANI situat la 5 Km vest de centrul comunal, atestat din 1456;
8. VALEA ADÂNCĂ amplasat la sud est de centrul comunal, la 1 Km distanță de șoseaua Iași-Voinești, atestat din 1772;
9. VALEA URSULUI situat la 4 Km sud–vest de centrul comunei, cu acces din DJ248A Iași-Voinești, atestat din 1864;
10.VOROVEȘTI situat la 8 Km vest de centrul comunei, la DJ248A Iași-Voinesti;
11.BALCIU 1-2 Km sud de centrul comunal, atestat din 1446, 200m de DN248A;
12.BRĂTULENI 8 Km de centrul comunal, pe direcția nord-vest, atesta din 1456, la 4 Km de DN28.
13.PROSELNICI la 9 Km sud-vest de centrul comunal, în vecinătatea iazului Cornești

Suprafața

Suprafața administrativă a comunei Miroslava este de 8257ha. Are un perimetru funciar de 745 ha, reprezentând 35% din terenurile neagricole

Venit

Venitul mediu pe cap de locuitor în comuna Miroslava în anul 2008 a fost de 747,00 lei

Obiective turistice/zone protejate/monumente

Rezervația floristică - "Fânețele seculare", "Valea lui David", 46-36 ha, parcul dendrologic din cadrul Liceului Agricol Miroslava, rezervația forestieră Uricani, 258 ha luciu apă cuprinse în acumularile de la Ciurbești, Cornești, Ezăreni, Valea Ursului, Uricani care pot fi valorificate și din punct de vedere economic (piscicol și agrement)

Situri arheologice:

* “La Bulgarii”- așezare din epoca neolitică
* “Casa Sturza” - sec XIX
* “Cetățuia” - fortificație de pământ
* “La Ripă”- așezare din epoca neolitică
* “Dealul Bîrca” și “Bîrsanul”- așezare din epoca fierului

Infrastructura tehnică

1. Alimentare cu apă: comuna Miroslava nu are realizată rețeaua de alimentare cu apă
2. Canalizare: nu există canalizare în comuna Miroslava.
3. Transport:
* Rutier – DN28, DJ248A, DJ24, DC25,DC27,DC28,DC39,DC87
* Feroviar – la 6 km stația CFR Iași
4. Gaze naturale: există rețea de distribuție gaze naturale în comună.
5. Energie electrică: din 2599 de locuințe 2312 locuințe au energie electrică.

Activități principale

Profilul ocupațional al populației, în comuna Miroslava cuprind sectorul secundar(industrie) și sectorul terțiar(servicii).

Contact

* Primar: Niţă Dan
* Telefon: 0232-295.680
* Fax: 0232-295.680
* Site: www.primariamiroslava.ro

  

ZMI