Romana  English 
  

Noutăţi

 • » Mai 2021
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 26.05.2021, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:....continuare
 • » Martie 2021
  Astăzi, 05.03.2021, a avut loc Adunarea Generală a Asociației Zona Metropolitană Iași (AZMI)....continuare
 • » Iulie 2020
  Joi 30 iulie 2020 în cadrul Ședinței Ordinare a Consiliului Local Iași, a fost adoptat....continuare
 • » Mai 2020
  Având în vedere că noile reglementări privind starea de alertă fac ....continuare
 • » Aprilie 2019
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 03.05.2019, ora 10,00, la Sediul Asociaţiei din str. Agatha Bârsescu nr.12 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi....continuare
 • » Iunie 2016
  În data de 27.07.2016 ora 17,00 la Primaria Municipiului Iasi, sala Vasile Pogor, se va desfășura ședința de dezbatere publică....continuare
 • » Mai 2016
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi, organizează în data de 24.05.2016, ora 10,00....continuare
 • » Martie 2016
  În data de 15 Martie 2016, Municipiul Iași, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Iași....continuare
 • » Mai 2015
  În data de 29 Mai 2015, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iași începând cu ora 14:00 a avut loc....continuare
 • » Martie 2015
  Cetăţenii din zona polului de creştere Iaşi sunt invitaţi în perioada....continuare
 • » Ianuarie 2015
  Asociaţia Zona Metropolitană Iaşi organizează Târgul locurilor de muncă în perioada ....continuare

  

Comuna Holboca

Localizare

Teritoriul comunei Holboca este situat în partea de est a Municipiului Iași la 5km distanță.

Populația

Comuna Holboca are o populație totală de 12.701 locuitori din care:
* Populație activă - 5524
* Populație ocupată - 4911
* Șomeri - 613

Componenta teritorială

Comuna Holboca are în componenta sa 6(șase) sate:
1. Holboca - sat centru de comună suburbană, datat din 1640. Aici s-au descoperit așezări din prima perioadă a fierului și a migrării populației. Tot aici se află biserica Sf. Nicolae, reclădită în 1805
2. Dancu - situat la 2 km V de centru și la 3 km de Iași, fiind atestat din 1541
3. Cristești - situat la 3 km de centrul comunei, fiind atestat documentar din 1803. S-a dezvoltat în special după instalarea căii ferate din 1874
4. Orzeni - situat la 3 km de centrul comunei, atestat din 1890.
5. Rusenii Vechi si Rusenii Noi - situate la 3, respectiv 5 km de centrul comunei. Denumirea provine de la coloniștii ruteni (rusăneni) din Ucraina, intre 1710-1712. Aici se află biserica Adormirea Maicii Domnului, construită in 1820.
6. Valea Lungă - situată în N-V de centrul comunei, datând din 1772.

Suprafața

Suprafața administrativă a comunei este de 5937 ha, din care:
* 3268 ha teren agricol (arabil, pajiști, vii)

Venit

Venitul mediu pe cap de locuitor în comuna Holboca în anul 2008 a fost de 564 lei

Obiective turistice/zone protejate/monumente

-nu există obiective de importanță majoră

Infrastructura tehnica

1. Alimentare cu apă: Există o conductă de aducțiune mixtă Timișești-Prut pentru apa potabilă. Rețeaua de distribuție, de 7140m deservește aprox. 220 gospodării(11,4%)
2. Canalizare: Există rețea de canalizare în comuna de 9438m, deservind un nr. de aproximativ 159 gospodării (7,9%)
3. Transport:
* Rutier – Comuna este strabătută de DJ 249A Iași-Ungheni, DC 19 și DC 20
* Feroviar - Există cale ferată Iași-Ungheni, ce face legătura cu Republica Moldova. Până în satul Dancu circulă tramvaiul 3
4. Gaze naturale: Satele ce beneficiază de gaze naturale sunt Dancu și Holboca
5. Energie electrica: Comuna are acoperire din punct de vedere al infrastructurii cu energie electrică-iluminat public, locuințe private, iluminat instituții publice, agenți economici excepție făcînd unele locuințe care au fost construite și care urmează a fi racordate

Activități principale

Principalale activități a locuitorilor comunei sunt industria prelucrătoare și agricultura.

Contact

* Primar: Pamfil Neculai-Aurel
* Telefon: 0232-298.270; 0232-298.499
* Fax: 0232-298.499
*Site: www.primariaholboca.ro

  

ZMI